گروه بندی محصولات
 •   تجارت الکترونیک 
 •   مدیریت بانک اطلاعات 
 •   مدیریت محتوا 
 •   ابزارهای گفتگو و تعامل 
 •   ابزارهای ایمیل و بازخورد 
 •   مدیریت اسناد 
 •   مدیریت فرم ها 
 •   مدیریت گالری و رسانه 
 •   ابزارهای منو و لینک 
 •   مدیریت اخبار و مقالات 
 •   مدیریت زمان و مدیریت پروژه 
 •   ابزارهای گزارش 
 •   ابزارهای کاربری 
 •   دیگر ابزارها 
لیست محصولات
 ماژول NukeTransfer File Sharing & Transfer نسخه سازمانی
ماژول NukeTransfer File Sharing & Transfer نسخه سازمانی
800,000ريال
 ماژول NukeTransfer File Sharing & Transfer نسخه سازمانی همراه با نسخه سورس
ماژول NukeTransfer File Sharing & Transfer نسخه سازمانی همراه با نسخه سورس
1,600,000ريال
OnyakTech ماژول Onyaktech Nelson's Files نسخه سازمانی همراه با سورس
ماژول Onyaktech Nelson's Files نسخه سازمانی همراه با سورس
90,000ريال
OnyakTech ماژول Onyaktech Nelson's Files نسخه سازمانی همراه با سورس
ماژول Onyaktech Nelson's Files نسخه سازمانی همراه با سورس
480,000ريال
Xepient ماژول Open Document Library نسخه سازمانی
ماژول Open Document Library نسخه سازمانی
800,000ريال
DataSprings ماژول Presentation Archive نسخه سازمانی
ماژول Presentation Archive نسخه سازمانی
2,500,000ريال
DataSprings ماژول Presentation Archive نسخه سازمانی همراه با سورس
ماژول Presentation Archive نسخه سازمانی همراه با سورس
2,900,000ريال
تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به جام زندگی می باشد  |  حريم كاربران    شرایط استفاده