گروه بندی محصولات
 •   تجارت الکترونیک 
 •   مدیریت بانک اطلاعات 
 •   مدیریت محتوا 
 •   ابزارهای گفتگو و تعامل 
 •   ابزارهای ایمیل و بازخورد 
 •   مدیریت اسناد 
 •   مدیریت فرم ها 
 •   مدیریت گالری و رسانه 
 •   ابزارهای منو و لینک 
 •   مدیریت اخبار و مقالات 
 •   مدیریت زمان و مدیریت پروژه 
 •   ابزارهای گزارش 
 •   ابزارهای کاربری 
 •   دیگر ابزارها 
لیست محصولات
 ماژول ezDNNReports نسخه سازمانی
ماژول ezDNNReports نسخه سازمانی
1,480,000ريال
 ماژول ReportGrid & ReportChart نسخه سازمانی
ماژول ReportGrid & ReportChart نسخه سازمانی
680,000ريال
 ماژول ReportGrid & ReportChart نسخه سازمانی همراه با سورس
ماژول ReportGrid & ReportChart نسخه سازمانی همراه با سورس
7,000,000ريال
zeppelinsoft ماژول RSReports نسخه سازمانی
ماژول RSReports نسخه سازمانی
1,950,000ريال
Ventrian ماژول Ventrian Where نسخه سازمانی
ماژول Ventrian Where نسخه سازمانی
200,000ريال
Ventrian ماژول Ventrian Where نسخه سازمانی همراه با سورس
ماژول Ventrian Where نسخه سازمانی همراه با سورس
500,000ريال
 ماژولMasters SQL Reporting Services نسخه سازمانی
ماژولMasters SQL Reporting Services نسخه سازمانی
980,000ريال
OnyakTech ماژولOnyaktech Reports نسخه سازمانی
ماژولOnyaktech Reports نسخه سازمانی
490,000ريال
OnyakTech ماژولOnyaktech Reports نسخه سازمانی همراه با سورس
ماژولOnyaktech Reports نسخه سازمانی همراه با سورس
790,000ريال
تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به جام زندگی می باشد  |  حريم كاربران    شرایط استفاده