گروه بندی محصولات
 •   تجارت الکترونیک 
 •   مدیریت بانک اطلاعات 
 •   مدیریت محتوا 
 •   ابزارهای گفتگو و تعامل 
 •   ابزارهای ایمیل و بازخورد 
 •   مدیریت اسناد 
 •   مدیریت فرم ها 
 •   مدیریت گالری و رسانه 
 •   ابزارهای منو و لینک 
 •   مدیریت اخبار و مقالات 
 •   مدیریت زمان و مدیریت پروژه 
 •   ابزارهای گزارش 
 •   ابزارهای کاربری 
 •   دیگر ابزارها 
لیست محصولات
 ماژول ezDNNReports نسخه سازمانی
ماژول ezDNNReports نسخه سازمانی
ريال1,480,000
 ماژول ReportGrid & ReportChart نسخه سازمانی
ماژول ReportGrid & ReportChart نسخه سازمانی
ريال680,000
 ماژول ReportGrid & ReportChart نسخه سازمانی همراه با سورس
ماژول ReportGrid & ReportChart نسخه سازمانی همراه با سورس
ريال7,000,000
zeppelinsoft ماژول RSReports نسخه سازمانی
ماژول RSReports نسخه سازمانی
ريال1,950,000
Ventrian ماژول Ventrian Where نسخه سازمانی
ماژول Ventrian Where نسخه سازمانی
ريال200,000
Ventrian ماژول Ventrian Where نسخه سازمانی همراه با سورس
ماژول Ventrian Where نسخه سازمانی همراه با سورس
ريال500,000
 ماژولMasters SQL Reporting Services نسخه سازمانی
ماژولMasters SQL Reporting Services نسخه سازمانی
ريال980,000
OnyakTech ماژولOnyaktech Reports نسخه سازمانی
ماژولOnyaktech Reports نسخه سازمانی
ريال490,000
OnyakTech ماژولOnyaktech Reports نسخه سازمانی همراه با سورس
ماژولOnyaktech Reports نسخه سازمانی همراه با سورس
ريال790,000
تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به جام زندگی می باشد  |  حريم كاربران    شرایط استفاده