گروه بندی محصولات
 •   تجارت الکترونیک 
 •   مدیریت بانک اطلاعات 
 •   مدیریت محتوا 
 •   ابزارهای گفتگو و تعامل 
 •   ابزارهای ایمیل و بازخورد 
 •   مدیریت اسناد 
 •   مدیریت فرم ها 
 •   مدیریت گالری و رسانه 
 •   ابزارهای منو و لینک 
 •   مدیریت اخبار و مقالات 
 •   مدیریت زمان و مدیریت پروژه 
 •   ابزارهای گزارش 
 •   ابزارهای کاربری 
 •   دیگر ابزارها 
لیست محصولات
 ماژول HelpDesk نسخه سازمانی همراه با سورس
ماژول HelpDesk نسخه سازمانی همراه با سورس
1,400,000ريال
oldturtle ماژول BizSuite Easy Help نسخه سازمانی
ماژول BizSuite Easy Help نسخه سازمانی
1,400,000ريال
 ماژول DNN Tools HelpDesk نسخه سازمانی
ماژول DNN Tools HelpDesk نسخه سازمانی
900,000ريال
 ماژول Falafel WebPlanner نسخه سازمانی همراه با سورس
ماژول Falafel WebPlanner نسخه سازمانی همراه با سورس
3,900,000ريال
 ماژول NukeFlow Dynamic Forms & Workflow نسخه سازمانی
ماژول NukeFlow Dynamic Forms & Workflow نسخه سازمانی
800,000ريال
OnyakTech ماژول OnyakTech SigmaPro Draconis نسخه سازمانی
ماژول OnyakTech SigmaPro Draconis نسخه سازمانی
900,000ريال
OnyakTech ماژول SigmaPro Draconis نسخه سازمانی همراه با سورس
ماژول SigmaPro Draconis نسخه سازمانی همراه با سورس
1,300,000ريال
 ماژولFalafel WebPlanner نسخه سازمانی
ماژولFalafel WebPlanner نسخه سازمانی
900,000ريال
 ماژولNukeFlow Dynamic Forms & Workflow نسخه سازمانی همراه با سورس
ماژولNukeFlow Dynamic Forms & Workflow نسخه سازمانی همراه با سورس
2,600,000ريال
تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به جام زندگی می باشد  |  حريم كاربران    شرایط استفاده