گروه بندی محصولات
 •   تجارت الکترونیک 
 •   مدیریت بانک اطلاعات 
 •   مدیریت محتوا 
 •   ابزارهای گفتگو و تعامل 
 •   ابزارهای ایمیل و بازخورد 
 •   مدیریت اسناد 
 •   مدیریت فرم ها 
 •   مدیریت گالری و رسانه 
 •   ابزارهای منو و لینک 
 •   مدیریت اخبار و مقالات 
 •   مدیریت زمان و مدیریت پروژه 
 •   ابزارهای گزارش 
 •   ابزارهای کاربری 
 •   دیگر ابزارها 
لیست محصولات
 ماژول HelpDesk نسخه سازمانی همراه با سورس
ماژول HelpDesk نسخه سازمانی همراه با سورس
ريال1,400,000
oldturtle ماژول BizSuite Easy Help نسخه سازمانی
ماژول BizSuite Easy Help نسخه سازمانی
ريال1,400,000
 ماژول DNN Tools HelpDesk نسخه سازمانی
ماژول DNN Tools HelpDesk نسخه سازمانی
ريال900,000
 ماژول Falafel WebPlanner نسخه سازمانی همراه با سورس
ماژول Falafel WebPlanner نسخه سازمانی همراه با سورس
ريال3,900,000
 ماژول NukeFlow Dynamic Forms & Workflow نسخه سازمانی
ماژول NukeFlow Dynamic Forms & Workflow نسخه سازمانی
ريال800,000
OnyakTech ماژول OnyakTech SigmaPro Draconis نسخه سازمانی
ماژول OnyakTech SigmaPro Draconis نسخه سازمانی
ريال900,000
OnyakTech ماژول SigmaPro Draconis نسخه سازمانی همراه با سورس
ماژول SigmaPro Draconis نسخه سازمانی همراه با سورس
ريال1,300,000
 ماژولFalafel WebPlanner نسخه سازمانی
ماژولFalafel WebPlanner نسخه سازمانی
ريال900,000
 ماژولNukeFlow Dynamic Forms & Workflow نسخه سازمانی همراه با سورس
ماژولNukeFlow Dynamic Forms & Workflow نسخه سازمانی همراه با سورس
ريال2,600,000
تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به جام زندگی می باشد  |  حريم كاربران    شرایط استفاده